Kuari Pass, October 2007: page 4

[Thumbnail: Dawn at Panha]

Dawn at Panha

[Thumbnail: At sunrise]

At sunrise

[Thumbnail: Sunbeams]

Sunbeams

[Thumbnail: Panha village]

Panha village

[Thumbnail: Panha houses]

Panha houses

[Thumbnail: Plume over Trisul]

Plume over Trisul

[Thumbnail: Birahi Ganga]

Birahi Ganga

[Thumbnail: Birahi at Durmi]

Birahi at Durmi

[Thumbnail: Durmi village]

Durmi village

[Thumbnail: Bridge over Birahi]

Bridge over Birahi

[Thumbnail: Birahi colours]

Birahi colours

[Thumbnail: Bend in the river]

Bend in the river

[Thumbnail: Farewell]

Farewell

[Thumbnail: Trisul]

Trisul

[Thumbnail: Nanda Ghunti]

Nanda Ghunti

[Thumbnail: Bubbles in the Birahi]

Bubbles in the Birahi

[Thumbnail: Gohna village]

Gohna village

[Thumbnail: Rudraprayag]

Rudraprayag

[Thumbnail: Road to Kedarnath]

Road to Kedarnath

[Thumbnail: Bridge over Mandakini]

Bridge over Mandakini

[Thumbnail: Rudranath temple]

Rudranath temple

[Thumbnail: Aarti at Rudraprayag]

Aarti at Rudraprayag

N. Raghavendra <raghu at retrotexts dot net>
Updated: 2010-11-27T20:14:38+05:30